Tlf: 60 644 139 - Email: info@michaelbonde.dk

KST 7 - Traumer

Praktisk information om kurset

Tidspunkt: Dato på vej
Mødetider: 9.00-17.00
Pris: 2650
Underviser: Anette Thejl
krav: KST 6


KST og traumer

På kurset KST 7 og traumer vil vi se nærmere på, begrebet traumer og hvordan traumer kan påvirke det kranio sakrale system og omvendt - hvordan kan kranio sakral terapi ud fra henholdsvise den mekaniske og dynamiske tilgang påvirke traumer.  

Traumer kommer til udtryk på mange forskellige måder både fysisk og mentalt. Når vi oplever smerter efter et fysisk traume,  sker det ofte på baggrund af at energi flowet bliver “rykket med” eller daler i kroppen. 

Vi ser nærmere på hvordan traumer kan opleves og sanses ved klienten og ved dig som behandler. Virker området omkring traumet helt “dødt”, eller “larmer det”, når vi tager kontakt til det. Er det et nyopstået traume, eller er det et gammelt traume? Og har dette betydning for hvordan vi arbejder med traumet?

På kurset KST 7 vil vi arbejde med en øget opmærksomhed på netop sådanne traume områder, da systemet har brug for den rette opmærksomhed. 

Hvis vi som behandlere, arbejder terapeutisk med vores klient, som vi normalt ville gøre, kan vi i nogle tilfælde komme til at overbehandle området. 

Fysiske traumer og vores Blue print

Du vil på KST 7 få mulighed for at arbejde med såvel fysiske traumer områder, f.eks. med enertial fulcrums, men ligeledes arbejde med fokus på at sanse og kontakte vores Blue print, som vi bl.a. arver fra tidligere generationer. Hvad ligger der i din energi af nedarvede materiale og kan dette påvirkes og ændres?

Gates som behandlingsstrategi 

Vi vil på KST 7 se nærmere på Gates, der er områder på kroppen, vi som terapeuter kan tage kontakt til. De virker lidt som et vindue ind i kroppens system. Ved at have opmærksomhed på disse områder, skaber vi mulighed for at åbne systemet, og genskabe energiflowet i kroppen og i det kranio sakrale system.

Tilmelding KST 7

Har du spørgsmål ang. dette kursus så kontakt os her

Tilmeld nyhedsbrev