Tlf: 60 644 139 - Email: info@michaelbonde.dk

Akupressur 2

Praktisk information om kurset

Tidspunkt: 03/11/2023 - 06/11/2023
Mødetider: 9.00-16-00
Pris: 7995
Underviser: Michael Bonde & Piann Colling
krav: Akupressur 1
Anden information: Undervisningen afvikles i Horsens Hos Jysk Fysiologisk Massage institut


På Akupressur 2 vil vi arbejde videre med behandling protokoller, der vil afhjælpe symptomer som eksempelvis tandsmerter, astma og spændinger i brystregionen.

På kurset går vi også dybere ind i dannelsen af blod og qi, samt hvilke funktioner der er knyttet hertil. Vi kikker også nærmere på, hvordan qi og blod skabes set ud fra et kinesisk perspektiv, og hvorfor det er så vigtig at qi og blod er i balance.

Ekstraordinære meridianer:

Vi har allerede stiftet bekendtskab med de ordinære meridianer og vil på Akupressur 2 kommer mere ind omkring de ekstraordinære meridianer, hvor enkelte af dem skabes allerede ved undfangelsen. Ved at have et indblik i de ekstraordinære meridianer vil du kunne afhjælpe ubalancer, der knytter sig til de områder, meridianerne løber i. Eksempelvis vil du ud fra de behandlingstrattegier, du allerede kender, kunne kombinere lokalpunkterne sammen med åbningspunkterne fra de ekstraordinære meridianer i området og derved opnå en større effekt af din behandling.

Back shu og Front Mu punkter:

På akupressur 2 vil du lære at lokalisere både front mu og back shu punkter. Disse punkter har direkte kontakt til det organ, der knytter sig til punktet. Ved at benytte disse punkter kan du med fordel gå ind og støtte det organ, der måtte være i ubalance. Eksempelvis kan du gå ind og lette symptomerne på en forstoppelse ved at bruge tyktarmens front mu eller back shu, ved at stimulere dette punkt og derved skabe harmoni i organet igen.

Meridian massage:

På dette kursus vil du lære en merianmassage, der vil gøre dig i stand til afbalancere qi strømmen i de 12 par meridianer. Ved at skabe den nødvendige balance i meridianerne skabes der et naturligt flow i meridianerne, så overgangen fra den ene meridian til den anden bliver lettere. Dette fordi qi altid er de respektive meridianer al afhængig af, hvilken tid på døgnet det er.

Ved at kunne mestre denne massageteknik skabes der et naturligt flow af qi i meridianerne, hvilket gør, at muskler og led vil føles mere smidige. Hertil vil bevægeligheden øges markant, da flowet at qi i de respektive meridianer vil bevæge sig frit og uhæmmet efter denne meridianmassage.

Kursustilmelding Akupressur modul 1 & 2

Har du spørgsmål ang. dette kursus så kontakt os her

Tilmeld nyhedsbrev